skip to Main Content

Alkotó-fejlesztő meseterápia

Csacska mesebeszéd vagy évezredes tapasztalatok tárháza, melyre fejlesztő módszer építhető? A mai divatos meseterápiáknak mi lehet a közös alapja? Hogyan működhetnek a mesék a mai modern korban? Mi vonzza a XXI. század figyelmét a mesevilágba? Romantika, elvágyódás, vagy valós igény az értékek, közösségek, ősi tudás iránt?

A mesék ma reneszánszukat élik, mind a népmesék, mind a kortárs műmesék piaca virágzik. Ennek a hatalmas érdeklődésnek vajon mi lehet az oka, hiszen igazából az átlag felnőtt ember nem is érti a mesék mondanivalóját?

A Metamorphoses alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás módszerét Boldizsár Ildikó alkotta meg több évtizedes mesekutatói tapasztalataiból merítve. Néprajzkutatóként rálátást nyerhetett a népi kultúra működésére, összefüggéseire és a népmesék szerepére az akkori emberek életében. Azt tapasztalta, hogy a mesék egy szerves rendszer részei, értékhordozók és közvetítők a közösség tagjai számára az együttélés szabályairól, az erkölcsi normákról. A mesék tudták segíteni mind a belső személyiségfejlődést, mind az életkori fejlődés szakaszainak megélését, segítve az átlépést. Így születhetett meg minden élethelyzetre egy-egy mese/történet, mely egyaránt tartalmazza a pszichés továbblépés, valamint a gyakorlati problémamegoldás modelljét. 

A népmesék bölcsessége abban az időben gyökerezik, amikor egységes és egylényegű világkép határozta meg az emberek életét. Ebben a világképben nem önmagában élt a mese, hanem a testvérei, az élet többi eleme: a rítusok, a népdalok, mondókák, népi játékok, néptánc, népművészet szervezte egységbe az akkori emberek életét, támpontokat adva az életben való eligazodáshoz, RENDET, TELJESSÉG-ÉRZÉS átélését nyújtva számukra. A mágikus(analógiás) gondolkodás sajátja volt a természettel összhangban élő embernek, számukra a mesék maguktól érthetőek voltak.

A népmesék használatának célja a coaching folyamatban, hogy a mesékkel GONDOLKODÁSI és VISELKEDÉSI MINTÁKAT adjunk.

Hogy viszatérjünk az eredeti kérdésünkre, figyeljük meg néhány jelenséget: Meglátásom szerint a modern kor liberalizmusa magával hozta az igényt, hogy eligazodási pontokat találjunk, rendszerbe szervezzük az életünket. De ugyanúgy szembeállíthatjuk a korszellem által diktált felszínes értékrendet a szellemi önfejlesztésre vágyók egyre nagyobb táborával. Ez az egyensúlyra törekvés állhat a mese népszerűségének hátterében?!

A módszer célja, hogy az embert komplex módon kapcsolja egyrészt önmaga nemesebb részéhez, másrészt a világ gazdagságához.

A népmesék ereje abban rejlik, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem a valóság világától elrugaszkodott, nem létező mesevilágot ábrázolnak, hanem épp ellenkezőleg a VALÓSÁGOS VILÁGHOZ SZERVESEN KAPCSOLÓDÓ élni tudás bölcsességét nyújtják számunkra!

               Szeretnél részt venni az ingyenes konzultáción?

Back To Top